09109126687 09398513678

لیست قیمت دیوار کاذب

9 / 10
از 4 کاربر

خدمات

نوع کار

شرح کار

قیمت (متر مربع)

ملاحظات

پانل تک

پانل دوبل

دیوار کاذب

کناف ایران

دیوار یکطرفه (پوششی)

37/000

50/000

برای پوشش سطوح مختلف

دیوار دوطرفه (جداکننده)

50/000

75/000

برای تفکیک فضاها (تبدیل یک فضا به دو قسمت)

دیوار دوطرفه (جداکننده) تأسیساتی

75/000

100/000

برای عبوردادن تأسیسات حجیم از بین دیوار

دیوار یکطرفه (پوششی) با عایق پشم سنگ یا یونولیت

58/000

70/000

برای پوشش سطوح مختلف همراه با منع تبادل صدا

دیوار دوطرفه (جداکننده) با عایق پشم سنگ یا یونولیت

70/000

95/000

برای تفکیک فضاهای مختلف همراه با منع تبادل صدا

سمنت برد

(الیاف سیمانی)

دیوار یکطرفه (پوششی)

60/000

برای پوشش سطوح مختلف در معرض آب و رطوبت زیاد

دیوار دوطرفه (جداکننده)

100/000

دیوارکشی فضاهای در معرض آب نظیر حمام و سرویس

دیوار یکطرفه (پوششی) با عایق پشم سنگ یا یونولیت

85/000

پوشش فضای در معرض آب و رطوبت همراه با منع تبادل صدا

دیوار دوطرفه (جداکننده) با عایق پشم سنگ یا یونولیت

125/000

دیوارکشی فضاهای در معرض رطوبت همراه با منع تبادل صدا

1- تمامی قیمت ها به تومان است.

2- قیمت ها با مصالح اصلی (کناف ایران) می باشد. انجام کار با مصالح متفرقه با 10 الی 15 درصد قیمت پایین تر از قیمت های فوق امکان پذیر است.

3- قیمت ها خالص و بدون بتونه و نقاشی است.

4- قیمت ها برای حد استاندارد اجرای کار (تا 3 متر) است. در صورت کار با ارتفاع بیشتر از 3 متر  10 درصد به قیمت اضافه می شود.

5- قیمت ها برای کار با حداقل متراژ 50 متر است. قیمت برای کارهای کمتر از 50 متر توافقی است و از 15 تا 50 درصد بیشتر خواهد بود.

6- تهیه بشکه و زیرپایی و یه هزینه مربوطه به عهده کارفرما است.

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :